Aanmelden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Nieuwe account aanmaken
Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?
Aanmelden

belangrijke info : om mee te kunnen rijden moet je eerst fb accepteren en daarna account maken indien 1 van de 2 niet in orde is kan je niet mee

let op : systeem geeft voorrang aan heen en terugritten

1. RESERVATIE:

Je kunt op 3 verschillende manieren reserveren:

1: telefonisch: indien per sms liefst dan een volledig bericht met u naam, uur plaats en naar waar en hoeveel pers

2: via pc: e-mail/facebook dit kan al vanaf maandag 

3: via website: www.gvda.be

wanneer we vermoeden of er achter komen dat er leugens in de reservatie voorkomen mogen we de rit annuleren.

Een reservatie wordt pas aanvaard als alles zeker is. Wanneer er twijfels zijn wordt de rit niet aanvaard.

Een reservatie mag niet vastgelegd worden door iemand die niet meerijd. Indien dit toch gebeurt wordt de rit niet aanvaard en kunnen die personen geen andere rit meer aanvragen voor die avond

.

2. WIJZIGINGEN:

Liefst doorgeven. Mag enkel de persoon doen die gereserveerd heeft. Mag ook per sms maar zet er dan bij wat er wijzigt. ( wijziging locatie liefst tijdig zodat ik niet onderweg ben of al aan de eerste locatie sta). Wijzigingen locatie gebeuren  30 min op voorhand. Indien het om dezelfde gemeente gaat, een  andere gemeente 45 min op voorhand.

3. ANNULATIE:

2 u op voorhand voor grote verplaatsingen, en 1 u op voorhand voor kleine verplaatsing en enkel door te bellen om misverstanden te vermijden, en mits geldige reden, wanneer de reden ongeldig is zal er een sanctie  komen  beslist door gvda. dit geldt voor eender welke periode. al de andere manieren zoals fb en de rest wordt niet aanvaard en zal aanzien worden als geen annulatie

4. NIET KOMEN OPDAGEN ZONDER TE VERWITTIGEN:

Zal een sanctie van toepassing zijn.

5. ETEN EN DRINKEN IN HET VOERTUIG

 • eten: niet toegelaten
 • drinken: is toegelaten maar geen GLAS in de auto en de blikjes niet achterlaten in het voertuig.

Wel jullie eigen rommel erna terug meepakken a.u.b..

6. DRUGS EN ROKEN

 • Drugs: absoluut verboden  in het voertuig.
 • Roken: wordt niet meer toegelaten in de auto

Er kan eventueel een stop onderweg gemaakt worden voor buiten een sigaret te roken indien de drukte het toelaat.

7. GEDRAG EN HOUDING:

Wanneer het gedrag van een persoon of meerdere personen over de schreef gaat kan de chauffeur beslissen om die persoon/ personen of zelfs de hele groep te verwijderen uit de auto.

8. VERLOREN/VERGETEN VOORWERPEN:

Waardevolle voorwerpen mogen enkel aan de persoon zelf worden terug gegeven. Tenzij de persoon zelf de toelating geeft.

Indien u iets vergeten bent of verloren in de auto neem je best even binnen de 48 uur contact op op het nummer 03/337-65-71, en zeg om welk voorwerp het gaat. De wagen wordt dagelijks bij het binnenkomen gecontroleerd en alles wordt bijgehouden. Als men na 3 maanden hun spullen niet komen ophalen, worden die  weggedaan. Er zal een blad in tweevoud worden opgemaakt  en jullie dienen dat te tekenen, voor jullie het voorwerp terug krijgen. Voorwerpen mogen niet aan vrienden worden meegegeven tenzij schriftelijke toelating van de eigenaar met handtekening.

9. RITTEN BUITEN DE PROVINCIE:

Alle ritten buiten de provincie gebeuren steeds met heen en terugritten en met min.4 personen.

Deze ritten zijn betalend.

10. AANTAL PERSONEN:

7 personen.

Wanneer met meer dan 7 kan men vragen om 2X te rijden.

Dit liefst tijdig aanvragen aub.

11. BEROEP TEGEN UITGESPROKEN SANCTIES:

Je kan tot 3 maal toe een beroep aantekenen tegen een sanctie die voor u werd uitgesproken of gegeven. Dit doe je door een mail te sturen met u gegevens, de gegevens van de rit en de reden binnen de 48 uur na de sanctie.

12: SANCTIES:

Er zijn 5 verschillende sancties

 • Mondelinge waarschuwing: wordt gezegd tegen de betrokken persoon maar niet gemeld
 • Schriftelijke waarschuwing: wordt een rapport opgemaakt en gemeld
 • Schorsing: een bepaalde tijd niet meer meerijden
 • Definitieve schorsing: nooit meer meerijden
 • voor schorsingen zijn er 2 mogelijkheden
 1. een schorsing van een groep : is enkel die groep die aanwezig is in de auto.
 2. een schorsing van al de vrienden: kan uitgesproken worden wanneer een boete niet betaald wordt
 3. Boete indien meerdere boetes op korte tijd wordt de boete verdubbeld

13. RIJUREN:

 • Donderdag: als er genoeg vraag is.  
 • Vrijdag: 22.00- 6.00 ( kan soms zijn van 23.00). 
 • Zaterdag: 22.00-6.00 alle mogelijkheden.
 • Zondag: als er genoeg vraag is.
 • Andere dagen kan mits afspraak.
wij geven steeds de voorkeur voor heen en terugritten, en mensen met een account.

14. OVERGEVEN IN HET VOERTUIG

Wanneer u moet overgeven in het voertuig kan je best stop roepen, of al bij het instappen een zakje vragen. Het voertuig is daarop op voorzien. Wanneer  toch in de auto overgegeven wordt zal je de keuze krijgen tussen het zelf opkuisen van de wagen en een kleine boete betalen of de kosten voor het te laten opkuisen. Die kosten worden u achteraf meegedeeld. 

15. JEUGDBEWEGINGEN EN EVENEMENTEN EN STUDENTENVERENIGINGEN:

Als organisator van een fuif kunt u een beroep doen op onze dienst voor jullie fuif eender welke fuif. Dit blijft  ook volledig gratis. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden:

 • auto staat zo dicht mogelijk op een voorziene parkeerplaats bij de in/uitgang
 • drank wordt voorzien door de organisatie
 • als er iets voorzien wordt van eten voor de mensen van de fuif ook een kleinigheidje voor de chauffeur
 • moet bekend gemaakt worden op de  website/facebook pagina. Zo snel mogelijk na het in orde is  dat we rijden.
 • we zijn meestal 45 min voor aanvang aanwezig
 • tijdig aanvragen

16.TE LAAT KOMEN:

5 minuten krijgen ze vanaf 6 de minuut zijn we weg met sanctie die erna nog komt probeer te verwittigen zodat we het weten

17. ACCOUNT:

moet in orde zijn voor de rit, en zijn niet van toepassing op evenementen. dit geldt voor elke passagier.

bij een reservering dagen op voorhand moet elke passagier die is doorgegeven een account hebben, personen die last minute op ter plaatse is bijgekomen moet dit aanmaken binnen de 24 uur na de rit

bij een rit op moment zelf gebeld ter plaatse moet het account binnen de 24 uur na de rit zijn aangemaakt.

personen die niet in orde zijn betalen 5 euro per persoon die niet in orde is en per rit

dit kan ook aangerekend worden na de  24 u van de rit  aan de persoon die de rit heeft geboekt 

18. BESTAND:

Ons bestand is verdeeld in 2 luiken:

 1. Het account :
 2. Facebook

De registratie kaart  moet je aanmaken door op www.gvda.be te gaan en daarna op aanmelden te klikken en vervolgens op nieuw accountde volgorde dient met ten volgen eerst fb dan account daarna kan de rit plaatsvinden dit geldt ook voor iedereen ook nieuwe mensen

19. NIET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN

Laat iets weten, wanneer de helft van de personen ontbreekt mag de bestuurder beslissen de rit te annuleren en zal er een boete komen

20. NUL TOLERANTIE:

Wanneer er een periode van nul tolerantie in voegen is zal eerder alle reglementen hier boven strikt worden toegepast.

21. WEEKRITTEN:

Indien er genoeg vraag is kan er soms donderdag ook gereden worden. De weekritten worden met heen en terug ritten gedaan. Indien enkel terugritten worden geweigerd.  Er wordt daar gewerkt onder de nul tolerantie. Daar zal ook een betaalsysteem van toepassing zijn. de minimum is 4 personen. indien niet meer aan de aantal afgesproken mensen komt mogen wij de rit schrappen

22. VERANTWOORDELIJKE:

Is de persoon die de rit heeft vastgelegd. Wanneer die door omstandigheden niet meer aanwezig is, moet die door iemand anders worden overgenomen. Laat het wel even weten zodat wij weten wie we moeten contacteren voor  als de wagen ter plaatse is. Ook als zijn gsm bijna leeg is kan hij best een ander nummer doorgeven van iemand van uit de groep. Hij draait op voor eventuele problemen door zijn vrienden.

23. AFWEZIGE PERSONEN:

Probeer mensen die normaal gingen meerijden, en die plots niet mer meegaan te vervangen door een andere persoon.

 

24: CONTACTPERSONEN BIJ GVDA:

 25. HOOFDVERANTWOORDELIJKE:

Anthonissen Tom

Janssens Tom

SANCTIEBEPALINGEN:

Van Delm Ben : hoofd

Verhelst Toon : aspirant

BEMIDDELAAR:

Marques Anthony

MARKETING:

Roscam Jiri

26: KLACHTEN:

facebook pagina: gvda team enkel daarnaar toe sturen andere kanalen worden de klachten niet meer behandeld

Het G.D.V.A. team hoop op jullie mederwerking, en het naleven van de regels. Zodat er een vlotte samenwerking is tussen klant en G.D.V.A.

27: 1 PERSOON RITTEN:

vanaf nu zal een rit van 1 persoon aangerekend worden per categorie:

categorie 1 : 5 euro

categorie 2 : 10 euro

categorie 3 : 15 euro

categorie 4 : 20 euro

de categorie wordt berekent naargelang de ophaal locatie en waar je moet zijn.

dit is alleen van toepassing als er een persoon  enkel besteld, niet wanneer een groep splitst

28:TERUGBRENGEN VERGETEN VOORWERPEN:

Die zijn betalend en verdeeld in 5 categorieën :

1: 5 euro

2: 10 euro

3: 15 euro

4: 20 euro 

5: 25 euro

de  categorie word bepaald waar je adres is altijd berekend van waar wij zitten.

29: speciale omstandigheden:

omwille van speciale omstandigheden zoals nu het coronavirus, zal de passagier een mondmasker moeten dragen,

het plaats nemen naast de bestuurder is verboden terrein, en zal het aantal passagiers beperkt blijven op oordeel van de bestuurder

.